TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

LİMANLARDA VERİLEN HER HİZMET KDVK 13/B MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA MIDIR? BİR ÖRNEK: EK HİZMETLER SORUNSALI

Aralık 2019 Sayı 375

ÖZET

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/b maddesinde deniz araçları için limanlarda yapılan hizmetler istisna kapsamına alınmıştır. Madde lafzında görüleceği üzere, limanlarda yapılan hizmetlerin hepsinin istisnaya tabi olacağına dair bir ibare bulunmamaktadır. Limanlardaki hizmetlerle ilgili olarak istisna uygulamasının söz konusu olabilmesi için hizmetin limanlarda ve deniz araçları için yapılması gerektiğinden bazı hizmetler Katma Değer Vergisi kapsamına girebilmektedir. Bu kapsamda tahmil ve tahliye hizmetlerine temas etmeyen, nitelik ve niceliği somutlaştırılmayan ve faturalandırma aşamasında “ek hizmetler” şeklinde faturalarda yer alan hizmetlerin durumunun Katma Değer Vergisi istisnası açısından kapsamlı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: KDVK Madde 13/b, KDV İstisnası, Limanlarda Verilen Hizmetler, Ek Hizmetler.

Jel Sınıflandırması: H20, H21.

IS EVERY SERVICE PROVIDED IN THE PORTS EXCEPT WITHIN ARTICLE 13 / B OF VAT LAW? AN EXAMPLE: ADDITIONAL SERVICES PROBLEM

ABSTRACT

In Article 13 / b of the Value Added Tax Law, the services rendered in ports for sea vehicles are excluded. As can be seen in the article, there is no indication that all the services provided at the ports will be subject to exception. Some services may be included in the Value Added Tax since the service should be provided in ports and for sea vehicles in order to be subject to the exception application regarding the services in the ports. In this context, the status of the services included in invoices in the form of “additional services meyen, which do not come into contact with estimation and evacuation services, whose quality and quantity are not materialized, should be evaluated extensively in terms of Value Added Tax exemption.

Keywords: VAT Law Article 13 / b, VAT Exemption, Services Provided in Ports, Additional Services.

Jel Classification: H20, H21.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!