TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

PROF. DR. BİLLUR YALTI

VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA YENİ BAŞVURU YOLLARININ YARGIYA ETKİSİ: OMBUDSMAN BAŞVURUSU VE BİREYSEL BAŞVURU

Temmuz 2012 Sayı 286

ÖZET

Bu makalede, ülkemiz hukuk düzenine dâhil edilmekte olan iki yeni hak arama yolu, yani Ombudsman Başvurusu ile Bireysel Başvuru değerlendirilmektedir. Bu kurumlar, vergi mükellefleri açısından, vergi idaresinin işlem ve eylemlerine karşı bir süre sonra başvurabileceği yeni “şikâyet” mercileridir. Kapsamı insan hakları üzerine kurulan, fakat nitelikleri ve hukuki sonuçları farklı olan bu iki kurumun muhtemel etkileri, vergi mükellefi- vergi yargıcı ekseninde değerlendirilmekte; vergi uyuşmazlıklarının çözümündeki etki derece ve sonuçları insan hakları perspektifinden ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Vergi Ombudsmanı, Anayasa Şikayeti, Vergi Uyuşmazlıkları, Mükellef Hakları

Jel Sınıflandırması: K34, K41

IMPACTS OF NEW APPLICATION WAYS IN TAX DISPUTES TO JURISDICTION: OMBDUSMAN APPLICATION AND INDIVIDUAL APPLICATION

ABSTRACT

In this article, two new justice-seeking ways that are in the process of being incorporated into our country’s legal system, which are Ombudsman Application and Individual Application, are evaluated. These institutions are the new “complaint” authorities to which one can apply against operations and actions of the tax administration from the perspective of taxpayers. Possible effects of these two institutions whose scope is based on human rights but whose qualities and legal consequences are different, are evaluated in the taxpayer-tax judge axis; degree of effect and consequences of tax disputes are dealt with from the perspective of human rights.

Keywords: Tax Ombudsman, Constitutional Complaint, Tax Disputes, Taxpayer Rights

Jel Classification: K34, K41

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!