TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

BALIK ÇİFTLİĞİ YEMLEME DUBALARININ İMAL İNŞASI İLE İLGİLİ OLARAK YAPILACAK TESLİM VE HİZMETLERİN KDVK’NIN 13/A MADDESİ KAPSAMINDAKİ DURUMU

Aralık 2017 Sayı 351

ÖZET

Katma Değer Vergisi istisnalarının önemli fonksiyonlarından birisi de ekonomide kalkınmayı teşvik edecek imkan ve şartlar sağlamaktır. Bu bağlamda yatırım projelerinin imalat/yapım aşamalarında ve üretim faaliyetlerinin imal/inşa aşamalarında KDV’nin mali yük teşkil etmemesi bakımından yapılan mal teslimi ve hizmet ifalarında bazı istisnalar tanınmaktadır. Bunlardan birisi de KDV Kanunu’nun 13/a maddesi kapsamında tanınan istisnadır. Bahsi geçen maddenin kapsamı geniş olup, bu makalemizde istisna maddesinin bir ayağı olan “faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetler” konusu referans alınacak olup, istisna kapsamına girip girmediği yönünden Balık Çiftliği Yemleme Dubalarının imal/inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetler ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: KDVK Madde 13/a, KDV İstisnası, Balık Çiftliği Yemleme Dubası (Balık Yemleme Yüzer Dubası, Balık Yemleme Dubası Yüzer Tesisi), Gemi Niteliği Taşımayan Deniz Aracı, Su Aracı, Yüzer Araç.

Jel Sınıflandırması: H20, H22, O13, Q22.

THE SITUATION OF THE DELIVERIES AND SERVICES RELATED WITH THE FISH FARM FODDER BUOY CONSTRUCTION BEFORE THE ARTICLE 13/A OF VAT CODE

ABSTRACT

One of the important functions of Value Added Tax exemptions is to provide opportunities and conditions to encourage the development of the economy. In this context, there are some exceptions to the delivery of goods and services rendered in terms of the non-financial burden of VAT during the manufacturing / construction phases of investment projects and production activities. One of these is the exception granted under Article 13 / a of the VAT Law. The scope of the expropriation is wide and in this article we shall refer to the issue of “the deliveries and services to be made in respect of the production and construction of these vehicles to those who manufacture and construct floating barges and vehicles”, which is one of the exception clauses, the delivery and services to be made in connection with the manufacture / construction of Fish Farm Fodder Buoys will be dealt with.

Keywords: VAT Code Article 13/A; VAT Exemption, Fish Farm Fodder Buoy, Non-Vessel Marine Vehicle, Water Vehicle, Floating Vehicle.

Jel Classification: H20, H22, O13, Q22.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!