TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKLERİ ÜCRET İSTİSNASI MI YOKSA İŞVERENE SAĞLANAN BİR TEŞVİK Mİ?

Mayıs 2021 Sayı 392

ÖZET

Gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından biri olan ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde ayırma kuramı gereğince bazı ayrıcalıklar bulunmaktadır. Ücret gelirinin elde edilmesinde emek yoğun bir girdi olduğundan çeşitli gerekçelerle birçok ücret ödemesi vergiden istisna edilmiştir. Ücret istisnasında yapılan ödeme üzerinden gelir vergisi stopaj kesintisi yapılmazken, ücret istisnası kapsamında olmayan gelir vergisi stopaj teşvikinde, yapılan ücret ödemesinden vergi kesintisi yapılmakta ancak muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilmektedir. Esasında ücret istisnasında ücreti elde edene menfaat sağlanırken, gelir vergisi stopaj teşvikinde kesilen vergi tutarı Gelir İdaresine ödenmeyerek bir nevi işverene teşvik sağlanmaktadır. Uygulamada, gelir vergisi stopaj teşvikini ücret istisnası olarak değerlendirilmesi gerektiğini dolayısıyla yıllık beyanname verilip verilmeyeceği konusunda ücret istisnaları gibi dikkate alınmaması gerektiği konusunda tereddütler yaşanmaktadır. Çalışmamızda, hizmet erbabına ödenen ve vergiden istisna edilen ücret ödemeleri ile özel kanunlarla getirilen teşvikler kapsamında çalışanlara yapılan ücret ödemelerine uygulanan gelir vergisi stopaj teşvikinin gelir vergisi sistematiğindeki yeri incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Ücret, işveren, ücret istisnası, gelir vergisi stopaj teşviki, vergi indirimi, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi, verginin terkini.

Jel Sınıflandırması: H20, H24, H29

ARE INCOME TAX WITHHOLDING INCENTIVES A WAGE EXEMPTION OR AN INCENTIVE PROVIDED TO THE EMPLOYER?

ABSTRACT

There are some privileges in the taxation of wage incomes, which is one of the income elements included in the subject of income tax, in accordance with the separation theory. Since it is a labor-intensive input in obtaining wage income, many wage payments are exempted from tax for various reasons.While there is no income tax withholding deduction on the payment made in the wage exemption, in the income tax withholding incentive that is not within the scope of the wage exemption, the tax deduction is made from the wage payment, but the withholding and premium are canceled by deducting from the tax accrued in the service declaration.In fact, while benefiting from the wage exemption is provided, the tax amount deducted in the income tax withholding incentive is not paid to the Revenue Administration and a kind of incentive is provided to the employer.In practice, there are doubts about whether the income tax withholding incentive should be considered as a wage exemption and therefore should not be taken into account as wage exceptions as to whether an annual declaration will be filed or not. In our study, the place of the income tax withholding incentive applied to wage payments made to employees within the scope of incentives brought by special laws and wage payments that are paid and exempt from tax and in the income tax systematic will be examined.

Keywords: Wage, employer, fee exemption, income tax withholding incentive, tax deduction, withholding and premium service statement, tax cancellation.

Jel Classification: H20, H24, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!