TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KDV KANUNU 13/A MADDESİNDEKİ İSTİSNA VE KDV İADESİ İLE ÖZELLİKLİ HUSUSLAR

Haziran 2021 Sayı 393

ÖZET

Taşımacılık sektöründe, KDV istisnaları önemli vergi teşviklerindendir. Bu teşviklerden birisi de deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarına ilişkin teslim ve bazı hizmetlerin istisna olmasıdır. Bu istisnanın gerek hesaplanması gerekse belgelendirmesi sıkı şartlara bağlanmış olup bu iadenin ana hatları genel tebliğ gibi ikincil bir düzenlemede ve özelge gibi yardımcı kaynaklarla da ayrıntıları ortaya konulmaktadır. Zaman içeresinde deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarına ilişkin teslim ve bazı hizmetlerde KDV istisnası ve iadesine ilişkin birçok özellikli husus ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Taşımacılık Sektörü, KDV İstisnası, Vergi İadesi.

Jel Sınıflandırması: H20, H29.

THE EXCEPTION IN ARTICLE 13 / A OF THE VAT LAW AND VAT REFUND WITH SPECIFIC ISSUES

ABSTRACT

In the transport industry, VAT exemptions are important tax incentives. One of these incentives is that delivery and some services related to sea, air and rail transport vehicles are exemptions. Both the calculation and documentation of this exception are subject to strict conditions, and the details of this return are set out in a secondary regulation such as a general communiqué and auxiliary sources such as a ruling. Over time, many specific issues regarding delivery of sea, air and rail transport vehicles and VAT exemption and refund for some services have emerged.

Keywords: Transport Sector, VAT Exemption, VAT Refund.

Jel Classification: H20, H29.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!