TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NDA YER ALAN TAŞINMAZ SATIŞ İSTİSNALARINDA ÖZELLİKLİ BİR DURUM: İHTİYARİLİK-MECBURİLİK AYRIMI

Eylül 2021 Sayı 396

ÖZET

İstisna (tax exemption), vergi kanunlarında esas itibariyle vergilendirilmesi öngörülen bir konunun, kısmen veya tamamen sürekli veya geçici olarak belirli amaç ve gerekçelerle vergi dışı bırakılmasıdır. Kurumlar vergisi açısından dikkate alınacak istisna kazanç unsurlarının önemli bir bölümü 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinde düzenlenmiştir. Bu noktada, kurumlar vergisi istisnalarının uygulanmasının mükellefin tercihine bağlı olup olmadığına ve “istisna faaliyet” ile “istisna işlem” kavramlarının tanımlanmasına ilişkin uygulamalarda farklılıklar görülmektedir. Zira istisnadan faydalanmak zorunlu değilse, istisna işlemden zarar elde edilmesi durumunda zararının kurumlar vergisi matrahına ilave edilmesi mecburi olmayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kurumlar Vergisi, İstisnalar, İhtiyarilik

Jel Sınıflandırması: G18, G38, H25, H30, K34, M21

A SPESIFIC SITUATION IN THE TRANSFER OF REAL PROPERTY EXEMPTION AND EXEMPTION OPERATION IN CORPORATE TAX LAW:DISCRIMINATION OF ARBITRARINESS AND COMPULSION

ABSTRACT

Tax exemption is the act of partial or compelete, continuos or temporary exclusion of a matter that is anticipated to be taxed due to tax laws, caused by certain aim and justifications. A significant part of components of the tax exemption earnings that are going to be considered by Corporate Income Tax is regulated by the Article 5 number 5520 of Corporate Income Tax Laws. At this point, there are differences regarding the application of whether the exercise of Corporate Income Tax exemptions is up to the choice of the taxpayer and the identification of “tax exempt activity” or “tax exempt transcation”. In case of a loss caused by tax exempt transaction, the loss is not required to be added to the Corporate Income Tax assesment if benefiting from the tax exemption is not mandatory.

Keywords: Corporate Tax, Incentives, Optional

Jel Classification: G18, G38, H25, H30, K34, M21

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!